درباره ما

"ایران‌ترکینگ" به عنوان یک پرتال ردیابی آنلاین که توسط شرکت "ارتباطات کنترل فراگستر" ارائه شده است،‌ یکی از محیط‌های مشاهده اطلاعات ناوگان در "راه‌حل جامع ردیابی آنلاین" می‌باشد. راه حل های جامع این شرکت، دربرگیرنده تمامی وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که برای پیاده‌سازی و راهبری مدیریت ناوگان مورد نیاز است.کاربران عضو این پرتال می‌توانند بامراجعه به سایت "ایران ترکینگ" به اطلاعات حرکتی ناوگان خود دسترسی داشته باشند.

اطلاعات قابل ارائه در این محیط به شرح زیر است:

  • ارائه آخرین موقعیت ناوگان به صورت متنی و نقشه‌ای به تفکیک "گروه‌‌های ناوگان"
  • گزارش مسیرهای طی شده خودرو (از روز جاری تا هفت روز گذشته) به صورت متنی و نقشه‌ای
  • گزارش توقف‌های خودرو (از روز جاری تا هفت روز گذشته) به صورت متنی و نقشه‌ای
  • گزارش وضعیت اعتبار هر یک از خودرو‌ها در سیستم به همراه تاریخچه تمدید‌های آن
  • نمایش اطلاعات شناسنامه‌ای متحرک‌ها
  • نمایش هشدار به منظور اطلاع از اشکالات فنی سخت‌افزار
  • تمدید آبونمان هر خودرو از طریق خرید اینترنتی (پس از ورود به سایت)

برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت شرکت ارتباطات کنترل فراگستر به آدرس www.ecf.ir مراجعه کنید.